Xenforo - Cách bỏ giới hạn 100000 kí tự bài viết và giới hạn tệp đính kèm.

Doãn Huynh

Member
3 Tháng mười hai 2021
211
11
18
  1. Bỏ giới hạn 10.000 ký tự:
    • Options => Messages => Maximum Message Length => đặt giá trị = 0.
  2. Bỏ giới hạn số lượng tệp đính kèm:
    • Options => Attachments => Maximum attachments per message =>đặt thành 0.
  3. Bỏ giới hạn dung lượng tệp đính kèm:
    • Options => Attachments => Maximum attachment file size => đặt thành 0.
Riêng dung lượng tệp đính kèm thì bạn không nên bỏ giới hạn mà chỉ nên tăng lên một chút cho dễ dùng. Chứ bỏ luôn là web nặng lắm đấy.