Điều khoản và luật lệ

1. Cấm chèn nhiều link rút gọn. Nếu phát hiện sẽ bị ban vĩnh viễn. Chúng tôi biết sử dụng dụng link rút gọn giúp bạn có tiền, có động lực để tiếp tục chia sẻ. Nhưng chèn nhiều link liên tiếp thì ai mà chịu được.

2. Cấm các nội dung xuyên tạc, đả kích chính trị, tôn giáo.

3. Admin không chịu trách nhiệm cho bất cứ nội dung nào của thành viên. Admin cũng có quyền xóa bài viết vi phạm quy định.

4. Thành viên có quyền thu lợi nhuận từ nội dung của mình.

5. Các điều khoản này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.