Cách tạo System Restore Windows 10 tự động mỗi khi khởi động máy.

Doãn Huynh

Member
3 Tháng mười hai 2021
140
11
18
Phương pháp này tạo một điểm khôi phục hệ thống và dữ liệu mỗi khi bạn bật máy (Create Backup check point System Restore). Giúp dữ liệu quan trọng được giữ an toàn.

Bước 1: Kích hoạt system restore cho các ổ cứng.​

=> Start
=> Tìm "Create a restore point"
=> Chọn ổ cứng cần backup rồi nhấn "Configure".
**Lưu ý. Bắt buộc phải kích hoạt ổ C.

Bước 2: Vô hiệu hóa giới hạn system restore.

(Windows mặc định tạo check point tối đa 1 lần mỗi 24h. Nếu muốn tự động tạo nhiều hơn, bạn cần vô hiệu tính năng này).
=> Vào "Registry Editor"
=> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore
=> Tạo "DWORD (32-bit) Value" mới, đặt tên "SystemRestorePointCreationFrequency"
=> Mở "SystemRestorePointCreationFrequency" rồi đặt giá trị "0" (Mã Hex hay Dec đều được).
=> OK.

Bước 3: Tạo lệnh khôi phục hệ thống mỗi khi khởi động.​

=> Start => Task Scheduler => Task Scheduler Library

=> Tại tab "Actions", nhấn "Create Task".
=> Đặt tên tuỳ ý.
=> Tích chọn 2 mục sau:
✅ Run whether the user is logged on or not
✅ Run with highest privileges

=> Chuyển sang tab "Triggers"
=> "New" => Mục "Begin the task" => chọn "At startup" => OK


=> Chuyển sang tab "Actions"
=> "New" => "Start a program" => Tại mục "Program/script", nhập lệnh sau:

Mã:
-ExecutionPolicy Bypass -Command "Checkpoint-Computer -Description \"My Restore Point Startup\" -RestorePointType \"MODIFY_SETTINGS\""
=> "OK"

=> Chuyển sang Tab "Conditions"
=> Bỏ chọn 2 mục sau:
❌ Stop if the computer switches to battery power.
❌ Start the task only if the computer is on AC power.
=> "OK"

Vậy là đã xong các bước tạo điểm khôi phục hệ thống tự động mỗi khi bật máy.