Chính sách bảo mật

Hocdu.com - Chia sẽ kinh nghiệm cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Nếu bạn có thắc mắc về thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi lưu giữ thông tin gì về bạn

Loại dữ liệu chúng tôi thu thập và xử lý bao gồm:

  • Tên hoặc tên người dùng của bạn.
  • Địa chỉ email của bạn.
  • Địa chỉ IP của bạn.

Dữ liệu bổ sung có thể được thu thập nếu bạn chọn chia sẻ dữ liệu đó, chẳng hạn như nếu bạn điền vào các trường trên hồ sơ của mình.

Chúng tôi thu thập một số hoặc tất cả thông tin này trong các trường hợp sau:

  • Bạn đăng ký làm thành viên trên trang này.
  • Bạn điền vào biểu mẫu liên hệ của chúng tôi.
  • Bạn duyệt trang web này. Xem "Chính sách cookie" bên dưới.
  • Bạn điền vào các trường trên hồ sơ của mình.

Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng như thế nào

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo những cách sau:

  • Với mục đích giúp bạn trở thành thành viên đã đăng ký trên trang web của chúng tôi, để bạn đóng góp nội dung cho trang web này.
  • Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để thông báo cho bạn về hoạt động trên trang web của chúng tôi.
  • Địa chỉ IP của bạn được ghi lại khi bạn thực hiện một số hành động nhất định trên trang web của chúng tôi. Địa chỉ IP của bạn không bao giờ được hiển thị công khai.

Những cách khác chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Ngoài việc thông báo cho bạn về hoạt động trên trang web của chúng tôi có thể liên quan đến bạn, đôi khi chúng tôi có thể muốn liên lạc với tất cả thành viên bất kỳ thông tin quan trọng nào như bản tin hoặc thông báo qua email. Bạn có thể chọn nhận hoặc không nhận những email như vậy trong hồ sơ của mình.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin không thể nhận dạng cá nhân về bạn trong quá trình bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm thông tin kỹ thuật về trình duyệt hoặc loại thiết bị bạn đang sử dụng. Thông tin này sẽ được sử dụng hoàn toàn cho mục đích phân tích và theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web của chúng tôi.

Giữ an toàn cho dữ liệu của bạn

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng mọi thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi đều được bảo mật. Để ngăn chặn việc truy cập hoặc tiết lộ trái phép, chúng tôi đã áp dụng các biện pháp và quy trình phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin mà chúng tôi thu thập.

Chính sách cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được chúng tôi đặt trên máy tính của bạn, cho phép chúng tôi cung cấp một số chức năng nhất định trên trang web của mình, chẳng hạn như có thể đăng nhập hoặc ghi nhớ một số tùy chọn nhất định.

Chúng tôi có chính sách cookie chi tiết và nhiều thông tin khác về cookie mà chúng tôi đặt trên trang này.

Quyền

Bạn có quyền truy cập dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn hoặc lấy bản sao của dữ liệu đó. Để làm như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn cho rằng thông tin chúng tôi lưu giữ cho bạn là không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu chúng tôi hoàn thành hoặc sửa thông tin đó.

Bạn cũng có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn.

Chấp nhận chính sách này

Việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi có nghĩa là bạn chấp nhận chính sách này. Nếu bạn không chấp nhận chính sách thì vui lòng không sử dụng trang web này. Khi đăng ký, chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu bạn chấp nhận chính sách quyền riêng tư một cách rõ ràng.

Những thay đổi đối với chính sách này

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách này bất cứ lúc nào. Bạn có thể được yêu cầu xem lại và chấp nhận lại thông tin trong chính sách này nếu thông tin đó thay đổi trong tương lai.