Excel - Hàm tách chuỗi văn bản theo ký tự (dấu phẩy, dấu hai chấm: dấu gạch - hoặc dấu cách...)

Min Min

New member
19 Tháng một 2022
8
0
1
Để tách văn bản trong một ô thành nhiều ô (theo điều kiện các ký tự như dấu phẩy, hai chấm, gạch nối ....), có khá nhiều cách.
Trong đó, dùng hàm là cách nhiều người thích nhất vì dễ nhớ và tiện lợi.
Bài viết này mình sẽ hướng dẫn dùng hàm để tách dữ liệu theo điều kiện ký tự.
Mình lấy ví dụ tách các đối tượng ô A2 có 2 dấu phẩy giữa 3 dữ liệu cần tách.
 1. Lấy dữ liệu trước dấu phẩy:
  • Mã:
   =LEFT(A2;FIND(",";A2;1)-1)
 2. Lấy dữ liệu giữa 2 dấu phẩy:
  • Mã:
   =MID(A2;SEARCH(",";A2;1)+1;SEARCH(",";A2;SEARCH(",";A2;1)+1) - SEARCH(",";A2;1)-1)
 3. Lấy dữ liệu sau dấu phẩy cuối cùng:
  • Mã:
   =RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(",";A2;SEARCH(",";A2;1)+1))