Một Triệu Cách Chết Ở Việt Nam.

Cô Tiên Bú Đá

New member
4 Tháng mười hai 2021
9
1
3
EnglishVietnamese
DieChết
DieTử Vong
DieTừ trần
DieQua Đời
DieMất
DieRồi đời
DieTiêu đời
DieĐi đứt
DieĐứt bóng
DieHi sinh
DieĐã Khuất
DieNhắm Mắt
DieXuôi tay
DieĐứng tròng
DieKhuất Núi
DieKhuất bóng
DieTắt thở
DieĐi rồi
DieToi rồi
DieXuôi tay
DieNgủm củ tỏi
DieĐắp Chiếu
DieChầu trời
DieThăng thiên
DieTheo Ông Bà
DieVề tổ tiên
DieGặp Diêm Vương
DieBăng hà
DieVĩnh biệt
DieLìa trần
DieChán sống
DieBuông tay
DieLìa đời
DieĐã mất
DieRa đi
DieVề cõi tây phương
DieHóa kiếp lai sinh
DieRa đi ngàn thu
DieTrở về cát bụi
DieTừ giã cõi đời
DieĐi lên niết bàn
DieChia tay cõi trần
DieNghẻo - Queo
DieNgắm gà khỏa thân
DieĂn chuối cả nải
DieXong kiếp phàm trần
DieXong một kiếp người
DieXong một đời, ngủm củ tỏi
Diegiấc ngủ thiên thu
Dietheo (chầu) ông bà tổ tiên
Dielìa trần
Dievề với đất
Dievĩnh biệt
Dietoi mạng
Dietử biệt
Diechuối dằn bụng
Dieđai
Diequy tiên
Dievề cõi vĩnh hằng
Diengủm cù nèo
Diean nghỉ
Diexa lìa dương thế
Dieđi bán muối
Dietổ quốc ghi công
Diexanh cỏ
Dieđi xe rồng
Dieở nhà 6 tấm
Dieò í e
 

Min Min

New member
19 Tháng một 2022
8
0
1
English: Die
Vietnamese:
Chết
Tử Vong
Từ trần
Qua Đời
Mất
Rồi đời
Tiêu đời
Đi đứt
Đứt bóng
Hi sinh
Đã Khuất
Nhắm Mắt
Xuôi tay
Đứng tròng
Khuất Núi
Khuất bóng
Tắt thở
Đi rồi
Toi rồi
Ngủm củ tỏi
Đắp Chiếu
Chầu trời
Thăng thiên
Theo Ông Bà
Về tổ tiên
Gặp Diêm Vương
Băng hà
Vĩnh biệt
Lìa trần
Chán sống
Buông tay
Lìa đời
Đã mất
Ra đi
Về cõi tây phương
Hóa kiếp lai sinh
Ra đi ngàn thu
Trở về cát bụi
Từ giã cõi đời
Đi lên niết bàn
Chia tay cõi trần
Nghẻo - Queo
Ngắm gà khỏa thân
Ăn chuối cả nải
Xong kiếp phàm trần
Xong một kiếp người
Xong một đời, ngủm củ tỏi
giấc ngủ thiên thu
theo (chầu) ông bà tổ tiên
lìa trần
về với đất
vĩnh biệt
toi mạng
tử biệt
chuối dằn bụng
đai
quy tiên
về cõi vĩnh hằng
ngủm cù nèo
an nghỉ
xa lìa dương thế
đi bán muối
tổ quốc ghi công
xanh cỏ
đi xe rồng
ở nhà 6 tấm
ò í e
 
Chỉnh sửa lần cuối: