Một Triệu Cách Chết Ở Việt Nam.

EnglishVietnamese
DieChết
DieTử Vong
DieTừ trần
DieQua Đời
DieMất
DieRồi đời
DieTiêu đời
DieĐi đứt
DieĐứt bóng
DieHi sinh
DieĐã Khuất
DieNhắm Mắt
DieXuôi tay
DieĐứng tròng
DieKhuất Núi
DieKhuất bóng
DieTắt thở
DieĐi rồi
DieToi rồi
DieXuôi tay
DieNgủm củ tỏi
DieĐắp Chiếu
DieChầu trời
DieThăng thiên
DieTheo Ông Bà
DieVề tổ tiên
DieGặp Diêm Vương
DieBăng hà
DieVĩnh biệt
DieLìa trần
DieChán sống
DieBuông tay
DieLìa đời
DieĐã mất
DieRa đi
DieVề cõi tây phương
DieHóa kiếp lai sinh
DieRa đi ngàn thu
DieTrở về cát bụi
DieTừ giã cõi đời
DieĐi lên niết bàn
DieChia tay cõi trần
DieNghẻo - Queo
DieNgắm gà khỏa thân
DieĂn chuối cả nải
DieXong kiếp phàm trần
DieXong một kiếp người
DieXong một đời, ngủm củ tỏi
Diegiấc ngủ thiên thu
Dietheo (chầu) ông bà tổ tiên
Dielìa trần
Dievề với đất
Dievĩnh biệt
Dietoi mạng
Dietử biệt
Diechuối dằn bụng
Dieđai
Diequy tiên
Dievề cõi vĩnh hằng
Diengủm cù nèo
Diean nghỉ
Diexa lìa dương thế
Dieđi bán muối
Dietổ quốc ghi công
Diexanh cỏ
Dieđi xe rồng
Dieở nhà 6 tấm
Dieò í e
 
Bên trên