Hàm Excel lấy giá trị và dữ liệu ô cuối cùng trong một cột

Doãn Huynh

Member
3 Tháng mười hai 2021
211
11
18
Trong công việc, nhiều lúc chúng ta cần lấy dữ liệu chỉ ô cuối cùng trong một cột Excel.
Để làm được việc đó, chúng ta cần dùng hàm Index và hàm Match. Dùng các hàn này để áp dụng cho hai công thức sau:
Ví dụ. Tôi cần lấy dữ liệu ở ô cuối cùng trong cột A.

Công thức số 1. Chỉ lấy được dữ liệu dạng số.​

Mã:
=INDEX(A:A;MATCH(9,99999999999999E+307;A:A))
Như tiêu đề, chỉ có thể lấy giá trị dạng số. Không thể lấy dữ liệu dạng chữ và ký tự được.

Công thức số 2. Chỉ lấy được dữ liệu dạng text.​

Mã:
=INDEX(A:A;MATCH(REPT("Z";255);A:A))
Công thức ày thì chỉ lấy được dữ liệu dạng text, không thể lấy được giá trị số.

Cảm ơn bạn đã xem bài viết. Nếu thấy hữu ích, hãy like và chia sẽ với nhiều người khác nhé.

Lay Du Lieu O Cuoi Cung.png
 
Chỉnh sửa lần cuối: