Lấy dữ liệu text và giá trị số cuối cùng trong cột Excel.

Doãn Huynh

Member
3 Tháng mười hai 2021
211
11
18
Code này sẽ giúp bạn lấy dữ liệu ở hàng cuối cùng trong một cột.
Bất kể cột dài bao nhiêu.

1. Lấy dữ liệu dạng số.​

Nhược điểm là chỉ có thể lấy giá trị dạng số. Không lấy được dữ liệu dạng Text.

Ví dụ: Ở đây tôi lấy ví dụ cần lấy giá trị hàng cuối trong cột A.
Mã:
=INDEX(A:A;MATCH(9,99999999999999E+307;A:A))

2. Lấy dữ liệu dạng text.​

Code này thì ngược lại. chỉ lấy được dạng text nhưng không lấy giá trị number được.
Ví dụ: vẫn là cột A nhé.
Mã:
=INDEX(A:A;MATCH(REPT("Z";255);A:A))
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.
Làm thành công nhớ quay lại like nhé...!