Excel lọc dữ liệu trùng ở các hàng liền kề (liên tiếp) nhau.

Rin

Rin Tohsaka
Hiện có khá nhiều bài viết lọc dữ liệu trùng. Tuy nhiên tip của mình thì có khác một chút.
Cụ thể trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn lọc dữ liệu trùng ở các ô nằm ở các dòng liên tiếp nhau (Cùng một cột).
Ví dụ thực tế cho nó gọn:
Như trong hình, tôi cần lọc dữ liệu ở cột B, và chỉ lọc các hàng liền kề nhau.
Tôi dùng phương pháp là so sánh ô dưới với ô trên, nếu giống nhau thì cho ra kết quả True, khác thì cho ra kết quả false.
+ Để làm được điều này thì có thể sử dụng hai hàm là IFEXACT.
* Ví dụ với hàm IF: =IF(B2=B1;TRUE)
* Ví dụ với hàm EXACT: =EXACT(B2;B1)
+ Áp dụng code các ô ở cột C (Việc đương nhiên).
+ Copy kết quả cột C rồi chỉ dán giá trị sang cột D.
+ Lọc bỏ hết ô có giá trị True => Hưởng kết quả.
ex-01.JPG


ex-02.JPG


ex-03.jpeg
 
Bên trên