Hướng dẫn thiết lập máy client tự động đăng nhập user domain trong mạng doanh nghiệp.

Doãn Huynh

Member
3 Tháng mười hai 2021
142
11
18
Để thiết lập máy tính nhân viên tự động đăng nhập vào user trong mạng Local Domain, bạn thực hiện các bước sau:
 1. Trên máy client, vào Registry Editer.
 2. Vào đường dẫn sau:
  • Mã:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 3. Tạo String Value với tên "AutoAdminLogon" => nhập giá trị "1". (nếu đã tồn tại thì chỉ cần sửa lại giá trị).
 4. Tạo String Value với tên "DefaultUserName" => nhập <User>.
 5. Tạo String Value với tên "DefaultPassWord" => nhập <pass>.
 6. Tạo String Value với tên "DefaultDomainName" => nhập domain.
Ví dụ:
Mã:
"AutoAdminLogon"="1"
"DefaultUserName"="ketoan"
"DefaultPassWord"="12345678"
"DefaultDomainName"="HOCDU.COM"

Muốn nhanh hơn, bạn có thể tải file mẫu "Automatic Logon Template.reg" đính kèm bên dưới.
=> giải nén.
=> mở với Notepad.
=> nhập thông tin cho phù hợp rồi chạy file để Import vào registry cho nhanh.
 

Đính kèm

 • Automatic Logon Template.zip
  862 bytes · Xem: 87