Sự tích hoa Dâm Bụt.

Doãn Huynh

Member
3 Tháng mười hai 2021
140
11
18
Chuyện rằng xưa rất là xưa
Có cô gái đẹp chuyên lừa đàn ông
Chiều chiều ra tắm bờ sông
Dù cho chỗ ấy rất đông trai làng
Cô ta chẳng ngại khoe hàng
Để mà dụ dỗ các chàng tắm chung
Chẳng lâu sau đó khắp vùng
Đàn ông đều chết bởi cùng Sida

Một hôm có lão bụt già
Cưỡi mây bay bổng ngang qua chốn này
Nhìn cô gái trẻ đắm say
Bụt kia ngơ ngẩn chân tay rụng rời
Lại gần Bụt hỏi vài lời
Tại sao con lại tập bơi chốn này
Một mình chết đuối ai hay
Để ta xuống tắm vui vầy cùng con

Cáo già gặp được thỏ non
Thế là Bụt cũng mất hòn bi ve
Xuân qua rồi lại đến hè
Sida phát bệnh Bụt về cõi âm
Chỉ vì vài phút hoang dâm
Chỗ mà bụt chết trẩy mầm cây hoa
Dân gian ta vẫn gọi qua
Loài hoa Dâm Bụt cũng là vì đây.