QRGen.top - Website tạo mã QR Code trực tiếp miễn phí.

Doãn Huynh

Member
3 Tháng mười hai 2021
142
11
18

QRGen.top là trang web giúp bạn tạo ra mã QR Code Online từ link hoặc bất cứ nội dung văn bản nào.​

Ưu điểm của QRGen.top là tạo link hoàn toàn trực tiếp, không hề qua link rút gọn trung gian như nhiều web khác.
**Với các web sử dụng link trung gian, mã QR không thực sự là của bạn mà do chủ web quản lý. Chủ web có thể đổi link của bạn.​
Nếu web đó dừng hoạt động thì mã QR của bạn cũng ngủm theo.​
Ngoài ra, bạn được tặng kèm combo 1 mã quảng cáo mỗi khi quét QR.​
QRGen tạo link trực tiếp nên sẽ tồn tại vĩnh viễn theo mã QR, không bao giờ bị chết link (Cho dù web QRgen dừng hoạt động).
QR Code
thực sự là của bạn. Mỗi khi quét QR sẽ dẫn trực tiếp đến link của bạn, không qua bất cứ link nào khác.
****
Truy cập để tạo QR ngay nào: https://qrgen.top

QRGen.top - hocdu.com.png