Download All ISO Windows 10 | Tải tất cả file ISO Windows 10

Doãn Huynh

Member
3 Tháng mười hai 2021
210
10
18
Tải tất cả file ISO Windows 10 tại đây (File gốc get từ Micosoft).
Link Download: https://bit.ly/3QjwHrc

Các phiên bản trong thư mục này:

 • Microsoft Windows 10 Pro 1507
 • Microsoft Windows 10 Pro 1511 v1
 • Microsoft Windows 10 Pro 1511 v2
 • Microsoft Windows 10 Pro 1607
 • Microsoft Windows 10 Pro 1703
 • Microsoft Windows 10 Pro 1709
 • Microsoft Windows 10 Pro 1803
 • Microsoft Windows 10 Pro 1809 v1
 • Microsoft Windows 10 Pro 1809 v2
 • Microsoft Windows 10 Pro 1809 v3
 • Microsoft Windows 10 Pro 1903 v1
 • Microsoft Windows 10 Pro 1903 v2
 • Microsoft Windows 10 Pro 1909
 • Microsoft Windows 10 Pro 2004
 • Microsoft Windows 10 Pro 20H2 v1
 • Microsoft Windows 10 Pro 20H2 v2
 • Microsoft Windows 10 Pro 21H1
 • Microsoft Windows 10 Pro 22H2 v1
 • Microsoft Windows 10 Pro 22H2 v2
 • Microsoft Windows 10 Pro 22H2 v3