Download All ISO Windows 10 | Tải tất cả file ISO Windows 10

Doãn Huynh

Member
3 Tháng mười hai 2021
142
11
18
Tải tất cả file ISO Windows 10 tại đây (File gốc get từ Micosoft).
Link Download Windows 10: https://bit.ly/3QjwHrc
Bổ sung:
Link Download Windows 11: https://bit.ly/4aKfn8b
Link Download Windows 07: https://bit.ly/3H50ccr
Link Download Windows LTSC: https://bit.ly/3RKSl8K
Các phiên bản Win10 trong thư mục này:
 • Microsoft Windows 10 Pro 1507
 • Microsoft Windows 10 Pro 1511 v1
 • Microsoft Windows 10 Pro 1511 v2
 • Microsoft Windows 10 Pro 1607
 • Microsoft Windows 10 Pro 1703
 • Microsoft Windows 10 Pro 1709
 • Microsoft Windows 10 Pro 1803
 • Microsoft Windows 10 Pro 1809 v1
 • Microsoft Windows 10 Pro 1809 v2
 • Microsoft Windows 10 Pro 1809 v3
 • Microsoft Windows 10 Pro 1903 v1
 • Microsoft Windows 10 Pro 1903 v2
 • Microsoft Windows 10 Pro 1909
 • Microsoft Windows 10 Pro 2004
 • Microsoft Windows 10 Pro 20H2 v1
 • Microsoft Windows 10 Pro 20H2 v2
 • Microsoft Windows 10 Pro 21H1
 • Microsoft Windows 10 Pro 22H2 v1
 • Microsoft Windows 10 Pro 22H2 v2
 • Microsoft Windows 10 Pro 22H2 v3
 
Chỉnh sửa lần cuối: