Tải phim Già Thiên Thuyết Minh 4K - Shrouding the Heavens 2023 [Link Google Drive]

Dark Tina

Member
1 Tháng bảy 2023
75
27
18

Già Thiên - Shrouding the Heavens 2023 [Thuyết Minh 4K]​


[MP4] Link GDrive: https://drive.google.com/drive/folders/1ZRynrEuClYmTeZ4yelqLIMD4CXmTUcwx
Link Youtube 4K: https://www.youtube.com/playlist?list=PLSrvYgGi5sU-b9OW8SbkvtX00DQ_H1ny1

hocdu.com-Shrouding the Heavens.jpg

Một chàng trai thành đạt được bạn bè yêu quý. Trong một lần họp mặt cùng nhóm bạn, một sự cố huyền ảo đã xảy ra và đưa cả nhóm bạn quay trở về thời cổ đại, thời kỳ tồn tại của những vị thần. Nơi đó, mọi mâu thuẫn chỉ có thể giải quyết bằng sức mạnh…Có tồn tại thế giới thần tiên này ư? Có phải đây chỉ là những truyền thuyết hay sự tích ? Những gì nhìn thấy là sự thật hay là ảo mộng.