Xóa máy in dính lỗi access denied trên Windows - Regedit Remove Old Printers error job access denied.

Rin

Rin Tohsaka
Nhiều lúc muốn xóa máy in cũ không dùng mà dính cái loõi này thật khó chịu.
Lỗi này chủ yếu do thêm máy in thông qua Server Print. Đến khi bỏ Server đó không dùng nữa thì các máy in cũng không xóa theo cách thông thường được.
Nay mình xin chỉ bạn cách xóa máy in cũ bằng Regedit (Registry Editor).
========
Bước 1. Windows + R ==> Regedit.exe
Bước 2.
Export Regedit (backup)
Bước 3: Theo các đường dẫn sau và xóa các tên máy in bạn muốn.

Mã:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\Local Settings\Printers\Roamed

Mã:
HKEY_CURRENT_USER\Printers\Connections

Mã:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers

Bước 4: Khởi động lại máy và tận hưởng kết quả.
 
Bên trên