Tất cả CPU Intel Socket LGA 1151-v2 - Intel Core i Gen 1151 Cofee Lake CPU List

Rin

Rin Tohsaka
Tham gia
3 Tháng mười hai 2021
Bài viết
175
Điểm
18
Processor NameCoresThreadsFrequencyCacheVideoTDPTechnologyMemoryCode name
Core i9-9900KS
8​
16​
4(5) GHz16 MBUHD 630127 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Xeon E-2288G
8​
16​
3,7(5) GHz16 MBUHD P63095 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Core i9-9900K
8​
16​
3,6(5) GHz16 MBUHD 63095 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Core i9-9900KF
8​
16​
3,6(5) GHz16 MB-95 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Core i9-9900
8​
16​
3,1(5) GHz16 MBUHD 63065 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Core i9-9900T
8​
16​
2,1(4,4) GHz16 MBUHD 63035 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Xeon E-2278GEL
8​
16​
2(3,9) GHz16 MBUHD 63035 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Core i7-9700K
8​
8​
3,6(4,9) GHz12 MBUHD 63095 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Core i7-9700KF
8​
8​
3,6(4,9) GHz12 MB-95 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Core i7-9700F
8​
8​
3(4,7) GHz12 MB-65 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Core i7-9700T
8​
8​
2(4,3) GHz12 MBUHD 63035 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Core i7-8086K
6​
12​
4(5) GHz12 MBUHD 63095 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Xeon E-2286G
6​
12​
4(4,9) GHz12 MBUHD P63095 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Xeon E-2276G
6​
12​
3,8(4,9) GHz12 MBUHD P63080 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Xeon E-2186G
6​
12​
3,8(4,7) GHz12 MBUHD P63095 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Core i7-8700K
6​
12​
3,7(4,7) GHz12 MBUHD 63095 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Xeon E-2176G
6​
12​
3,7(4,7) GHz12 MBUHD P63080 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Xeon E-2246G
6​
12​
3,6(4,8) GHz12 MBUHD P63080 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Xeon E-2146G
6​
12​
3,5(4,5) GHz12 MBUHD P63080 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Xeon E-2236
6​
12​
3,4(4,8) GHz12 MB-80 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Xeon E-2136
6​
12​
3,3(4,5) GHz12 MB-80 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Core i7-8700
6​
12​
3,2(4,6) GHz12 MBUHD 63065 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Core i7-8700T
6​
12​
2,4(4) GHz12 MBUHD 63035 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Core i5-9600K
6​
6​
3,7(4,6) GHz9 MBUHD 63095 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Core i5-9600KF
6​
6​
3,7(4,6) ГГц9 MB-95 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Core i5-8600K
6​
6​
3,6(4,3) GHz9 MBUHD 63095 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Xeon E-2226G
6​
6​
3,4(4,7) GHz12 MBUHD P63080 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Xeon E-2126G
6​
6​
3,3(4,5) GHz12 MBUHD P63080 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Core i5-8600
6​
6​
3,1(4,3) GHz9 MBUHD 63065 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Core i5-9500
6​
6​
3(4,4) GHz9 MBUHD 63065 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Core i5-9500F
6​
6​
3(4,4) GHz9 MB-65 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Core i5-8500
6​
6​
3(4,1) GHz9 MBUHD 63065 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Core i5-9400F
6​
6​
2,9(4,1) GHz9 MB-65 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Core i5-9400
6​
6​
2,9(4,1) GHz9 MBUHD 63065 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Core i5-8400
6​
6​
2,8(4) GHz9 MBUHD 63065 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Core i5-9600T
6​
6​
2,3(3,9) GHz9 MBUHD 63035 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Core i5-8600T
6​
6​
2,3(3,7) GHz9 MBUHD 63035 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Core i5-9500T
6​
6​
2,2(3,7) GHz9 MBUHD 63035 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Core i5-8500T
6​
6​
2,1(3,5) GHz9 MBUHD 63035 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Core i5-9400T
6​
6​
1,8(3,4) GHz9 MBUHD 63035 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Core i5-8400T
6​
6​
1,7(3,3) GHz9 MBUHD 63035 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Xeon E-2274G
4​
8​
4(4,9) GHz8 MBUHD P63083 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Xeon E-2244G
4​
8​
3,8(4,8) GHz8 MBUHD P63071 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Xeon E-2174G
4​
8​
3,8(4,7) GHz8 MBUHD P63071 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Xeon E-2144G
4​
8​
3,6(4,5) GHz8 MBUHD P63071 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Xeon E-2134
4​
8​
3,5(4,5) GHz8 MB-71 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Core i3-9350K
4​
4​
4(4,6) ГГц8 MBUHD 63091 W14 nmDDR4-2400Coffee Lake
Core i3-9350KF
4​
4​
4(4,6) GHz8 MB-91 W14 nmDDR4-2400Coffee Lake
Core i3-8350K
4​
4​
4 GHz8 MBUHD 63091 W14 nmDDR4-2400Coffee Lake
Core i3-9320
4​
4​
3,7(4,4) GHz8 MBUHD 63062 W14 nmDDR4-2400Coffee Lake
Core i3-9300
4​
4​
3,7(4,3) GHz8 MBUHD 63062 W14 nmDDR4-2400Coffee Lake
Core i3-8300
4​
4​
3,7 GHz8 MBUHD 63062 W14 nmDDR4-2400Coffee Lake
Core i3-9100
4​
4​
3,6(4,2) GHz6 MBUHD 63065 W14 nmDDR4-2400Coffee Lake
Core i3-9100F
4​
4​
3,6(4,2) GHz6 MB-65 W14 nmDDR4-2400Coffee Lake
Core i3-8100
4​
4​
3,6 GHz6 MBUHD 63065 W14 nmDDR4-2400Coffee Lake
Xeon E-2224G
4​
4​
3,5(4,7) GHz8 MBUHD P63071 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Xeon E-2124G
4​
4​
3,4(4,5) GHz8 MBUHD 63071 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Core i3-9300T
4​
4​
3,2(3,8) GHz8 MBUHD 63035 W14 nmDDR4-2400Coffee Lake
Xeon E-2104G
4​
4​
3,2 GHz8 MBUHD P63065 W14 nmDDR4-2666Coffee Lake
Core i3-8300T
4​
4​
3,2 GHz8 MBUHD 63035 W14 nmDDR4-2400Coffee Lake
Core i3-9100T
4​
4​
3,1(3,7) GHz6 MBUHD 63035 W14 nmDDR4-2400Coffee Lake
Core i3-8100T
4​
4​
3,1 GHz6 MBUHD 63035 W14 nmDDR4-2400Coffee Lake
Pentium Gold G5600F
2​
4​
3,9 GHz4 MB-54 W14 nmDDR4-2400Coffee Lake
Pentium Gold G5600
2​
4​
3,9 GHz4 MBUHD 63054 W14 nmDDR4-2400Coffee Lake
Pentium Gold G5420
2​
4​
3,8 GHz4 MBUHD 61054 W14 nmDDR4-2400Coffee Lake
Pentium Gold G5500
2​
4​
3,8 GHz4 MBUHD 63054 W14 nmDDR4-2400Coffee Lake
Pentium Gold G5400
2​
4​
3,7 GHz4 MBUHD 61058 W14 nmDDR4-2400Coffee Lake
Pentium Gold G5500T
2​
4​
3,2 GHz4 MBUHD 63035 W14 nmDDR4-2400Coffee Lake
Pentium Gold G5420
2​
4​
3,2 GHz4 MBUHD 61035 W14 nmDDR4-2400Coffee Lake
Pentium Gold G5400T
2​
4​
3,1 GHz4 MBUHD 61035 W14 nmDDR4-2400Coffee Lake
Celeron G4930
2​
2​
3,2 GHz2 MBUHD 61054 W14 nmDDR4-2400Coffee Lake
Celeron G4920
2​
2​
3,2 GHz2 MBUHD 61054 W14 nmDDR4-2400Coffee Lake
Celeron G4900
2​
2​
3,1 GHz2 MBUHD 61054 W14 nmDDR4-2400Coffee Lake
Celeron G4930T
2​
2​
3 GHz2 MBUHD 61035 W14 nmDDR4-2400Coffee Lake
Celeron G4900T
2​
2​
2,9 GHz2 MBUHD 61035 W14 nmDDR4_2400Coffee Lake
 
Bên trên