PSU ON-OFF Using Dualble Realays | Mạch bật tắt và bảo vệ PSU an toàn với hai rơ le.

Rin

Rin Tohsaka
StartDây khởi động (màu xanh lá chuối).
K-onNối với công tắt On
K-OffNối với công tắt Off
0VDây mass (màu đen)
+12VDây +12V (Màu vàng)

PSU.png
 
Bên trên