Neat Image, Plug-in làm đẹp cho Adobe Photoshop và After Effect miễn phí

Rin

Rin Tohsaka
Neat Image là plugin cho adobe photoshopAfter Effect chuyên dùng để làm mịn da và khử noise, Mình sử dụng Neat Image thấy rất vừa ý...

Tiện ích Neat Image cho photoshop và After Effect rất dễ xử dụng, bạn dễ dàng làm chủ nó ngay lần sử dụng đầu tiên.
Sau khi cài đặt xong, bạn mở Adobe photoshop và sử dụng tiện ích với đường dẫn sau:

Filter => Neat Image ==> Reduce Noise
Xem thêm các Plug-ins khác cho Adobe After Effect
Download

Link Google Drive
 
Bên trên