Lên lịch bật và tắt phần mềm tự động theo chu kỳ.

Rin

Rin Tohsaka
Bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn phương pháp dùng file *BAT để liên lịch cho phần mềm tự động bật và tắt theo thời gian định trước. Có thể bật tắt một lần hoặc lặp lại chu kỳ vĩnh viễn.

**Tôi sẽ cho ví dụ trước rồi giải thích sau nhé. (Trong ví dụ này, tôi demo 1 đoạn code bật và tắt firefox sau mỗi 5 giây, lặp lại vĩnh viễn).

@echo off
:TOP
@ECHO … Vui lòng đợi …..
@ping 127.0.0.1 -n 5 > NUL
@ECHO....... firefox bat sau 5s....
start "firefox.exe" "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"
@ECHO ....App se tat sau 10s....
@ping 127.0.0.1 -n 10 > NUL
@ECHO ..... Vui long doi 10s....
TASKKILL /F /IM firefox.exe
goto TOP

Sau đây là phần hướng dẫn, bạn chú ý làm theo cẩn thận nhé.
**Giải thích code:

1. @ECHO
Là lệnh hiển thị thông báo lên cửa sổ cmd (thông báo do bạn tự nhập vào). Cái này không có cũng không sao. Nhưng mình khuyên nên thêm vào để chúng ta nắm được tình trạng khi chạy code.

2. :TOP goto TOP
Là lệnh được đặt ở đầu đoạn code và cuối đoạn code. (phục vụ cho vòng lặp nếu cần).

3. start "firefox.exe" "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"
Lệnh chạy ứng dụng. Bạn cần "tên phần mềm""đường dẫn đến file khởi chạy phần mềm". Nhìn vào code là bạn đủ hiểu rồi nên mình không cần giải thích dài dòng nữa.

4. TASKKILL /F /IM firefox.exe
Là lệnh tắt ứng dụng. Bạn chỉ cần thêm tên file thực thì chính của ứng dụng sau "TASKKILL /F /IM".

5. @ping 127.0.0.1 -n 5 > NUL
Thiết lập thời gian chờ để thực hiện lệnh. Trong ví dụ này là chờ 5 giây để bật firefox và chờ 10 giây để tắt firefox. Lưu ý là sẽ tắt sau 10 giây kể từ khi chạy lệnh chứ không phải là sau khi chạy firefox.


**Lưu ý quan trọng.
<> Cần mở "Notepad" bằng tổ hợp phím "Windows + R" ==> nhập "Notepad" thì mới chạy được. Mở bằng cách tìm trong "Start Menu" sẽ không hoặc động, cho dù bạn có mở bằng cách "Run as administrator".
<> Sau khi code xong thì lưu file notepad lại với đuôi *bat nhé. (Mấy cái này cơ bản rồi nên mình không cần giới thiệu nhiều. Nếu bạn chưa biết thì chịu khó tìm hiểu thêm nhé).
<> Cách này mở ứng dụng thì ok nhưng với lệnh tắt là thì nó tắt ngang ứng dụng nên dễ gây lỗi. (Giống như việc bạn bật "Task Manager" rồi kill mọi thứ bạn thích). Trong ví dụ trên thì mỗi lần Firefox được bật lại sẽ hiện thông báo trình duyệt đã tắt không đúng cách. Bạn lưu ý điều này để sử dụng cho phù hợp nhé...!
Chúc bạn thành công ... !
 
Bên trên