Hướng dẫn hàn đấu dây RS232 (COM 9 Pin) LPT 25 Pin Cho máy CNC Fanuc.

Rin

Rin Tohsaka

Hướng dẫn hàn đấu dây truyền dữ liệu RS232 (DB9 - COM 9 Pin) - LPT DB25 Pin Cho máy CNC Fanuc.​


Chia làm 2 trường hợp đấu 5 lõi và 3 lõi.
Ngoài ra còn cần 1 lõi để nối Mass 2 đầu jack cắm.
Trong thực tế người ta thường dùng dây 5 lõi nhưng chỉ dùng 3 lõi, còn 2 lõi dư sẽ nối mass.
<>
Trong sơ đồ này mình chọn góc nhìn trực quan - là góc nhìn theo đúng mặt đang hàn, không phải mặt để cắm, Bạn lưu ý tránh nhầm lần.
Ngoài ra, ở cuối bài viết mình có để link tải ảnh dự phòng, nếu ảnh lỗi thì bạn vào link để tải nha.

+ Sơ đồ hàn 5 dây.
RS232 to LPT 9 Pin - 5 Line.png


+ Sơ đồ hàn 3 dây.

RS232 to LPT 9 Pin - 3 Line.png


Link Download Dự phòng

  • Thông thường cáp dài dưới 2m thì không cần lõi nối mass hai đầu.
  • Đầu RS232 còn có tên gọi khác là COM, COM 9 Pin, DB9.
  • Đầu DB25 LPT còn có tên gọi khác là Parallel 1284, 25LPT, DB25-LPT, LPT 25 Pin.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên