Download Bộ Red Giant Trapcode Cho Adobe After Effect

Rin

Rin Tohsaka
Red giant là bộ plug-ins mở rộng cho adobe after effect với kho hiệu ứng khổng lồ. Trong đó hiệu ứng hạt được sử dụng nhiều nhất.

Với bộ công cụ redgiant, bạn có thể tạo ra những sản phẩm tuyệt vời.

Bộ công cụ redgiant này hỗ trợ After effect từ phiên bản cs6 trở lên.

Tải ngay bộ công cụ Red giant cho Adobe after effect ngay với link google drive siêu nhanh.

Download:
Mật khẩu giải nén: hocdu.com

Red Giant Magic Bullet SuiteDownload
Red Gaint Effect SuiteDownload
Red Gaint Trapcode Suite v13-x64Download
Red Gaint Trapcode-v12Download


Xem thêm các Plug-ins khác cho Adobe After Effect

 
Bên trên